Kwetsbare ouderen moeten niet alleen worden beschermd tegen het coronavirus, maar ook tegen ondervoeding als gevolg van thuisisolatie. Bij ondervoeding neemt de weerstand immers af. Daarom vraagt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) samen met een twintigtal deskundigen via een brandbrief aandacht voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen.

Thuisisolatie van kwetsbare ouderen

Volgens de NVD moet iedereen juist nu extra alert zijn op ondervoeding. Het huidige beleid voor thuisisolatie van ouderen verhoogt het risico op ondervoeding als gevolg van bijvoorbeeld vereenzaming en een eenzijdig voedingspatroon. Kwetsbare ouderen krijgen nu immers minder zorg en aandacht van familie, bekenden en buren, zo schrijven de NVD en de deskundigen in de brandbrief.

Oproep voor meer aandacht

In de brandbrief roepen de NVD en deskundigen iedereen in de thuiszorg, bij huisartspraktijken, in de ouderenzorg en mantelzorgers op om expliciet aandacht te hebben voor de voedingstoestand van de ouderen in ons land. Onder normale omstandigheden is ondervoeding bij thuiswonende ouderen van boven de 70 jaar al een fors probleem: ondervoeding treft 15 tot 20 procent van de mensen. Bij ouderen met thuiszorg is dat zelfs 30 tot 40 procent.

Ook nu advies van diëtist mogelijk

In tijden waarin het belangrijk is dat de weerstand optimaal is, is aandacht voor het behoud van een goede voedingstoestand extra belangrijk. Als er sprake is van (risico op) ondervoeding, is het – ook nu – mogelijk om advies op maat te krijgen van een diëtist, zo staat in de brandbrief. De diëtist gaat op zoek naar de mogelijkheden om, rekening houdend met de omstandigheden, naast bewegen, ook voldoende te blijven eten. Een tijdige signalering van (risico op) ondervoeding en gerichte deskundige aanpak kunnen volgens de NVD negatieve effecten van ondervoeding voorkomen.

Bron: NVD