Nieuws

 

< vorig nieuwsitem
27 January 2014

Tegenwicht noodzakelijk tegen alle onzin over voeding

Door: Mary

Fred Brouns

Voedingswetenschappers zouden vaker diëtisten moeten inschakelen om de genuanceerde boodschap over voeding uit te leggen aan de consument. En voedingswetenschappers zouden samen met het Voedingscentrum de handen in een moeten slaan om op een youtube-achtige manier voedingscolleges te maken voor de consument. Alleen dan kunnen we volgens prof. Fred Brouns (Universiteit Maastricht) tegenwicht geven aan alle ruis die er ontstaat over gezonde voeding door ongenuanceerde berichtgeving in de media. Brouns deed deze uitspraken tijdens de drukbezochte publiekslezing van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen op 23 januari in Utrecht.

‘Mensen worden gek gemaakt door de media en ze geloven iedereen die zich al expert presenteert, terwijl de echte experts  nauwelijks geloofd worden.’ Brouns heeft zelf ervaren dat het lastig is om als echte deskundige via social media tegenwicht te bieden aan alle onzin die er beweerd wordt.  ‘Mensen zijn op zoek naar hun eigen waarheid en als er heel veel tegenstijdige zaken beweerd worden, kiezen voor wat hen het beste uitkomt. En dat is meestal niet de genuanceerde boodschap die wij als wetenschappers verkondigen. De waarheid is zelden sexy.’ Brouns liet vele voorbeelden de revue passeren van boodschappen die door het grote publiek omarmd worden, maar die vooralsnog te weinig wetenschappelijke onderbouwing hebben. Zo hekelde hij de auteurs van de boeken als Broodbuik en de Voedselzandloper . Hij zette zijn vraagtekens bij het paleodieet en noemde hij de hele glutenhype ware volksverlakkerij.

Brouns vindt het op zijn minst opmerkelijk dat fabrikanten van voedingsmiddelen aan alle kanten aan banden worden gelegd wat betreft claims die zijn mogen maken op verpakkingen, terwijl iedereen – met name niet-experts - via social media ongestraft allerlei onzin kan verkopen over voedingsmiddelen of voedingstoffen. ‘Eén verontrustend nieuwtje haalt makkelijk de voorpagina, terwijl vervolgonderzoeken, die later het tegendeel bewijzen, massaal genegeerd worden.’

Tenslotte  waarschuwde Brouns voor zogenaamde deskundigen: ‘Er zijn veel mensen die zich volgens hun opleiding – bestaande uit slechts een tiental schriftelijke lessen -voedingsdeskundig mogen noemen. De laatste tijd lijkt hier een wildgroei te ontstaan. Het is onmogelijk dat deze mensen voedingsonderzoek net zo kunnen interpreteren als geregistreerde voedingswetenschappers, die jaren van studie achter de rug hebben.’ Voor de leek is het echter absoluut niet duidelijk dat deze mensen veel minder deskundig zijn dan op grond van hun “titel” lijkt.  Brouns riep daarom op om de nuance aan te gaan geven, betere contacten op de bouwen met de media en dus vooral tegengas te geven.


Maria van Zanten, , 07 February 2014:
Idd, en wat als experts zoals dietist, die stellingen in de praktijk heeft onderzocht, en voedingswetenschapper elkaar tegenspreken? Wat is dan waar?
Katia Van der+Auwera, , 06 February 2014:
Zelfs 'experts' vertellen tegenstrijdigheden. Een diëtiste (+ docent in die opleiding) vertelde tijdens een lezing dat het verhitten van oliën rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren, erg schadelijks transvetzuren geeft... maar 5 minuten later raadt ze wel aan te bakken/braden in industriële vloeibare bak- en braadproducten?!
Gert Schuitemaker, , 05 February 2014:
Niets beter dan pluriformiteit en discussie. Eten is zo ongeveer enige wat mensen elke dag weer doet. Fantastisch dat hij zich orienteert en zijn eigen mening opmaakt. Beter kunnen we het niet hebben.
Wendelyn Disse, , 05 February 2014:
Voeding is net religie: ieder z'n eigen waarheid. Voor de een werkt methode A, voor de ander methode B. We moeten er grote strijd van maken; een discussie of debat is wel zinvol, dat houdt ons scherp.
De methode "Van alles een beetje, of van alles een beetje minder" werkt in mijn leefstijlpraktijk heel goed.
Anja Kool, , 05 February 2014:
Ik waardeer en speur naar elke inbreng met betrekking tot (gezonde) voeding en leefstijl. Maar als ik Fred Brouns was zou ik mij drukker maken om de macht van de voedingsindustrie en de grote supermarkten, dan om de ‘10 lessen voedingsdeskundigen’. Bespeur ik hier een angst voor meevissen in de vijver?
Misschien wordt het wel eens tijd om de consument niet langer te zien als onwetende gemanipuleerde wezens, die beschermd moeten worden, maar meer als de volwassen personen die zij zijn?! Met een eigen verantwoording om het kaf van het koren te scheiden. En met de keuze die zij hebben om te kiezen voor vers, puur en van het seizoen, of voor gemaksklaar met toevoegingen. En bij het vergaren van kennis of het zoeken naar hulp of raad, om zich te wenden tot een medisch geschoolde diëtist, een voedingsdeskundige of een gewichtsconsulent.
John Holland, , 05 February 2014:
Meneer Brouns, wat bent u eigenlijk? U kraakt Kris Verburgh, de auteur van de Voedselzandloper af, maar hij is toevallig wel arts. Wat we van u lezen is dat u een vage professor bent aan de universiteit van Maastricht. Iets stoffigs met voedingswetenschap, zich noemende professor, in frustratie ontwaakt nu u ziet dat anderen die volop bezig zijn met begeleiding van mensen tot vernieuwde inzichten zijn gekomen. Meneer Brouns, kom achter uw stoffige boeken van weleer vandaan en leer van vandaag en de ervaringen van de echte experts.
Jose Veen-Roelofs, , 04 February 2014:
Goed verhaal van Fred Brouns, het is tegenwoordig net als met voetbal; in Nederland kent Voeding 16 miljoen experts. Dat kan natuurlijk niet zijn.
Voedingswetenschappers doen onderzoek. Die hebben daarbij naast een inhoudelijke ook zo hun eigen belang. De resultaten van dat onderzoek moet je weten te interpreteren. Daarbij is de financier niet onbelangrijk. Maar wat ook niet onbelangrijk is, de vertaling van al die resultaten naar de praktijk van alle dag. In die zin is juist samenwerking met dietisten DE route.
Maak gebruik van de kennis en kunde van de HBO opgeleide dietist. Dat is een voedingsdeskundige all round, op grond van een studie van 4 jaar .De dietist is in staat alles wat er aan zin en onzin voorbij komt op het gebeid van voeding, in de juiste context te plaatsen en te vertalen naar de praktijk in de zin van “ wat moet je er mee? Moet je er wel wat mee? En zo ja/nee, waarom dan en hoe dan?” . Het is mij een raadsel dat mensen inderdaad zo maar met elke hype meegaan, en niet eerst de moeite nemen uit te zoeken hoe e.e.a in elkaar zit. Met alle gevolgen van dien.
Gewichtsconsulenten, voedingscoaches en weet ik veel wie allemaal zijn niet opgeleid om Voedingshypes naar wetenschappelijke onderbouwing te kunnen beoordelen. Dat heeft niks met afgeven op...te maken, dat is weten waar je staat. Het is goed dat mensen zelf nadenken over e.e.a dus ook over voeding, maar zoek daarbij de juiste ondersteuning zodat je er verantwoord meer om gaat voor jezelf.

Jose Veen, kinderdietist en dietist VG.
Jeanette Raterink-Zemmelink, , 04 February 2014:
Ik (diëtist!) ben blij met mensen zoals professor Fred Brouns!
En ik kan niet wachten op de campagne dieetditdieetdat!
Karin Stapelveld, , 04 February 2014:
De schrijver van de voedselzandloper is toch ook een wetenschapper? Er zijn ook veel tegenstrijdigheden en alles is (nog) lang niet bewezen of blijkt later achterhaald met b.v. nieuwe onderzoekmethodes en inzichten. Ik ben geen wetenschapper en de wetenschappelijke artikelen zijn vaak niet om doorheen te komen en/of ik vind ze niet. Dus veel info uit boeken, internet en de -meer dan 10- LOI en andere lessen. Een diëtist is ook geen wetenschapper. Meningen mogen gegeven worden. De waarheid claimen is een ander verhaal. Ik ben het met Fred eens dat daar wel wat genuanceerder over gepraat mag worden in artikelen (elders misschien ook?). Verder vind ik de discussies op internet soms ook erg vernijnig terwijl de waarheid vaak in het midden ligt..
fred brouns, , 04 February 2014:
Het is schijnbaar erg moeilijk om eens met andere woorden te kijken en te denken "wat kan ik hiervan leren. Veel van de bovenstaande reacties bevestigen ‘Mensen zijn op zoek naar hun eigen waarheid en als er heel veel tegenstijdige zaken beweerd worden, kiezen voor wat hen het beste uitkomt."

Het enige belang dat ik in deze hele discussie heb is transparantie en eerlijkheid

voor alle personen die deze weg zonder enige verdieping wensen te volgen heb ik maar een raad "volhouden!"

Voeg reactie toe (alleen diëtisten en gezondheidsprofessionals)

*

* - verplicht veld

*
*
*
*
 
 
 
 
 
 

NieuwsvoorDietisen.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten