Nieuws

 

< vorig nieuwsitem
18 June 2017

Over ontbijtkoek, houtskool en kwaliteit

Door: Karine

Karine Hoenderdos is dietist en redacteur van Nieuws voor dietisten. Ze schreef onder andere de boeken PuurGezond, slank in 8 stappen, Eet meer! en Diabetes type 2? Maak jezelf beter.

Ben je een goede diëtist als je cliënten adviseert om te detoxen met actieve houtskool?
Nee.
Ben je een goede diëtist als je patiënten met diabetes type 2 een vetarm dieet voorschrijft met ontbijtkoek als tussendoortje?
Nee.
Toch zijn er diëtisten die dit soort onjuiste en potentieel schadelijke adviezen geven. Soms treden ze zelfs volop in de publiciteit.
Deze diëtisten zorgen voor schade. Schade aan de klanten die ze adviseren, schade aan het imago van de diëtist en aan de relatie met verwijzers, overheid en zorgverzekeraars.
Hoe kan het eigenlijk dat er diëtisten zijn die nonsens verkopen? Er bestaat toch zoiets als het Kwaliteitsregister Paramedici? Tja, dat is ooit ontstaan uit mooie plannen, goede bedoelingen en vrijwillige medewerking van de beroepsverenigingen. Helaas is het inmiddels verworden tot een bureaucratische geldverslindende fabriek, waar alles draait om het bij elkaar sprokkelen van de punten. Het liefst punten uit goedkope gesponsorde nascholingen of congressen (want het leven is toch al duur) of door buitenspreekuurlijke activiteiten zoals het geven van lezingen of het begeleiden van stagiaires. Niets of niemand in het kwaliteitsregister controleert de inhoud en de kwaliteit van de adviezen die de diëtist geeft. De mening van patiënten wordt niet gevraagd. (Daarvoor kun je misschien beter op de Zorgkaart Nederland kijken.)
Controleert de beroepsvereniging dan of diëtisten wel goede adviezen geven? De Nederlandse Vereniging voor Diëtisten hanteert een beroepscode waarin staat dat (1.5) de ‘diëtist de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep op peil houdt’. En (3.1) ‘is het handelen van de diëtist gericht op preventie en op het verbeteren, bevorderen of handhaven van de gezondheid van de bevolking.’ Op zich duidelijke taal, zou je zeggen. Maar naar mijn weten is daar nog nooit een diëtist geschorst of als lid geroyeerd.
Een klachtenregeling dan? Samen met andere paramedische beroepsgroepen heeft de beroepsvereniging een klachtenfunctionaris en een geschillenregeling. Deze zitten allebei weer in dat Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Dat is allemaal begin dit jaar geïnstalleerd, het is erg vers. Laten we maar hopen dat elke klacht van zowel cliënt als collega-diëtist serieus wordt afgehandeld.
Begrijp me goed. We hoeven het echt niet altijd met elkaar eens te zijn. Ik schrijf ook dingen waar sommige collega’s hun wenkbrauwen bij fronzen. Het gaat me er wél om dat er adviezen worden gegeven die goed onderbouwd zijn. En dat adviezen nooit schadelijk zijn. Wat dat betreft mag er best een stevige streep worden getrokken. Desnoods met houtskool.


Ellen Govers, voorzitter KDOO/dietist eerste lijn, 27 July 2017:
Karine raakt aan een heikel punt: hoe snel gaan diëtisten mee met nieuwe ontwikkelingen? Maar ik vraag me ook wel af: zijn alle nieuwe ontwikkelingen wel evidence based? Het kwaliteitsregister is geen wassen neus, maar kan niet op de inhoud van de behandeling ingaan. Dat is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener zelf:is deze bekwaam in wat zij doet? Iedereen heeft een mening over eten en diëten, maar het blijft echt maatwerk: er is heus nog wel een diabeet die wél een plakje ontbijtkoek kan eten. Dat is aan de diëtist die op basis van haar diagnose en behandelplan besluit of dat zinvol is in een individueel geval.
Zelf zie ik eigenlijk twee echte problemen in de diëtetiek. Het eerste is dat er vrijwel geen diëtist is die zelf eens op Pubmed gaat zitten lezen wat er uit onderzoek allemaal is aangetoond. De diëtist loopt daardoor altijd achter de feiten aan en wacht tot iemand anders (meestal iemand die heel weinig tot geen patiënten behandelt) haar gaat vertellen hoe het zit. Dat hoort een diëtist zelf te kunnen beoordelen. Het tweede probleem is, dat heel veel andere zorgverleners het werk van de diëtist (half/half en nog veel minder deskundig) er bij gaan zitten doen. Slechts 16% van de diabetes in de eerste lijn ziet de diëtist heeft de NVD laten uitzoeken. Zo ging mijn collega op huisbezoek bij een mevrouw van 90 die al 15 jaar diabetes had en nog nooit een diëtist had gesproken! De diëtist doet niet alles fout en is zeker niet de oorzaak van alle problemen die zich rond dieetadvisering voordoen. Natuurlijk kan het altijd beter en daar zijn we dan ook elke dag mee bezig.
Annemarie Nijhof, Voedingskundige, 27 July 2017:
Ik ben deze manier van journalistiek een beetje zat. Het is makkelijk om een paar extreme en bizarre voorbeelden op te sporen, en de beroepsgroep daarmee vervolgens in een hoek te duwen. Vervolgens de nvd de schuld te geven van alles. Denk zelf eens mee aan een oplossing Karine, dat zou getuigen van moderne en duurzame journalistiek!
truus kuijpers, dietiste, 27 June 2017:
ik heb dit bij de nvd bespreekbaar proberen te maken. het was niet het probleem van de nvd , werd mij door de nvd verteld. met andere woorden, er werd niets aangedaan. de NVD schuift het van zich af.
Karine Hoenderdos, redacteur Nieuws+voor+dietisten, 23 June 2017:
@truus: dit lijkt me iets om bij je beroepsvereniging aan te kaarten. zijn er meer dietisten die een probleem hebben met het kwaliteitsregister?
truus kuijpers, dietiste, 23 June 2017:
kwaliteitsregister. ik ben voorzitter van vrijgevestigde diëtisten zuid-oost Brabant. een groep van 25 personen. allen hebben problemen met het functioneren van het kwaliteitsregister. ik denk dat het goed is om het kwaliteitsregister te evalueren op diverse punten .
Lenke Melman, dietist, 20 June 2017:
Truus Kuijpers, dat vind ik wel een andere situatie. Norit wordt al jaren gebruikt als diarreeremmer. Of dat in deze situatie verstandig is, is een tweede natuurlijk.

Maar wat dan wel gezegd moet worden, 1 opmerking naar deze dames was voldoende om ze dit bericht te laten verwijderen en hun fout toe te laten geven. Ja, met een webcache terug te halen, maar dat vind ik dan toch een beetje flauw.
truus kuijpers, dietiste, 20 June 2017:
ik vind de dietiste vaak niet kritisch genoeg. wetenschappelijke onderzoeken worden slecht toegepast in de dietistenpraktijk.
de bond van kwakzalverij heb ik ook mijn vraagtekens bij. een dieet met houtskool is een mooi inkoppertje. echter, ik heb een arts meegemaakt die toch echt houtskool adviseerde aan patienten met lactose intolerantie.
susanne de Raaij, natuurvoedingskundige, 20 June 2017:
Ontbijt koek, bomvol suiker, witmeel/bloem en specerijen, ik als natuurvoedingskundige adviseer dan de wel gezonde variant Biobite (zonder d!) , alleen te koop bij biowinkels. Echt zo gezonde, dat je daarna echt gegeten hebt die dag.
Monica de Ruijter, dietist, 19 June 2017:
oeps! even op de link "detoxen met houtskool" geklikt. Dat is inderdaad zwaar schrikken als diëtisten deze zweverige kletskoek promoten. Misschien dat deze meneer zich kan aansluiten bij de "ademhalisten" die denken dat je kunt leven van licht, lucht, kleuren, warmte en liefde.
Wat mij betreft grijpt de NVD weer in. en ik ga voor de meester-kackadorisprijs!
Sophie Luderer, Dietist, 16 June 2017:
Het vergt een hoop creativiteit, moed en doorzettingsvermogen om steeds bedenkelijke theorieën te verzinnen of dieetadviezen uit de lucht te grijpen, om deze vervolgens actief in de publiciteit te brengen. Zoiets verdient extra aandacht!
De Vereniging tegen de Kwakzalverij reikt jaarlijks de Meester Kackadorisprijs uit aan personen, groepen van personen, instellingen en ondernemingen die het afgelopen jaar in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord en geschrift van de kwakzalverij in de gezondheidszorg in Nederland. Kwakzalverij is (ik citeer) 'elk beroepsmatig handelen dan wel geven van raad of verlenen van bijstand in relatie tot de gezondheidstoestand van mens of dier, dat niet gefundeerd is op toetsbare logische dan wel empirisch houdbare hypothesen en theorieën en die actief onder het publiek worden verspreid, zonder dat toetsing binnen de beroepsgroep op effectiviteit en veiligheid heeft plaatsgevonden'.
We kunnen nog tot medio augustus nomineren! Ik heb al ergens een vinkje gezet met houtskool!

Zie verder:
http://www.kwakzalverij.nl/over-ons/meester-kackadorisprijs/instelling-meester-kackadorisprijs/#sthash.RJr0inaR.dpu

Voeg reactie toe (alleen diëtisten en gezondheidsprofessionals)

*

* - verplicht veld

*
*
*
*
 
 
 
 
 
 

NieuwsvoorDietisen.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten