Nieuws

 

< vorig nieuwsitem
26 June 2017

‘Opname leefstijlcoaching in basisverzekering biedt diëtist kansen'

Door: Angela

‘Opname leefstijlcoaching in basisverzekering biedt juist kansen voor de diëtist’

Er zijn verregaande plannen om leefstijlcoaching voor mensen met obesitas of diabetes op te nemen in de basisverzekering. Een bedreiging voor de diëtist? Programmamanager zorginnovatie Madelon Johannesma van zorgverzekeraar CZ ziet het juist als een kans: ‘Het is niet de leefstijlcoach die vergoed wordt, maar leefstijlcoaching. Als je de benodigde competenties hebt, kun je als diëtist ook met leefstijlcoaching aan de slag.’

Waarom zijn er plannen om leefstijlcoaching te vergoeden?

‘De aanleiding is een 3-jarige pilot die CZ vanaf 2014 samen met een aantal partijen heeft uitgevoerd op 3 plaatsen in Nederland. De deelnemers hebben een BMI van hoger dan 30 of overgewicht in combinatie met risicofactoren als een hoge bloeddruk. De resultaten worden momenteel geanalyseerd door een promovendus aan de Universiteit Maastricht en zien er goed uit. De deelnemers zijn heel tevreden, het gewichtsverlies is gemiddeld 5% en ook na 2 jaar zijn er nog steeds verbeteringen in de leefstijl zichtbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit nu bezig om leefstijlcoaching in de basisverzekering op te nemen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat per 1 januari 2019 ingaan.’

Wat wordt er dan precies vergoed?

‘Een leefstijlprogramma van 7 à 8 maanden, bestaande uit groepssessies en individuele sessies. Alles bij elkaar gaat het om zo’n 20 contacturen. Mensen met een matig of hoog gewichtgerelateerd gezondheidsrisico kunnen via de huisarts worden doorverwezen naar het leefstijlprogramma, maar moeten wel gemotiveerd zijn voor dit intensieve traject. Bij de intake wordt de huidige voedingsinname in kaart gebracht en ook de hoeveelheid beweging. In het programma wordt de voeding in kleine stapjes gezonder gemaakt. Denk aan minder snacken, minder frisdrank, meer groente en fruit. Om beweging te stimuleren wordt de buurtzorgcoach ingeschakeld. Die kan uitleggen wat het beweegaanbod in de betreffende gemeente is. Het is geen dieet, maar gericht op duurzame veranderingen van de leefstijl die passen bij mensen. Als mensen gezonder gaan eten en meer gaan bewegen, gaat afvallen vanzelf. En al bij 5% gewichtsverlies is er gezondheidswinst te behalen.’

In de pilot zijn leefstijlcoaches ingezet. Waarom is niet gekozen voor diëtisten?

‘We krijgen nu inderdaad veel kritiek van zowel diëtisten als fysiotherapeuten die zich gepasseerd voelen. In die zin zijn we naïef geweest: we wilden een programma maken dat past in de zorgverzekeringswet en dat ook nog betaalbaar is. We hebben er alleen niet eerder aan gedacht om andere beroepsgroepen erbij te betrekken. Nu is er wel volop overleg tussen de Nederlandse Zorgautoriteit en het veld, waaronder de beroepsverenigingen van diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. Doel is om te komen tot een structurele beschrijving van de “Gecombineerde Leefstijlinterventie”, die onder huisartsenzorg zal gaan vallen. Hierbinnen wordt ook gekeken welke professionals de juiste competenties hebben. Dat zijn niet perse leefstijlcoaches, maar kunnen ook diëtisten zijn. Sterker nog, sommige van de leefstijlcoaches die in de pilot meededen, zijn tevens diëtist. Deze diëtisten bieden dus meer dan alleen eerstelijns diëtetiek.’

Welke competenties zijn nodig?

‘Daar zijn we nog volop mee bezig. Het beroepsprofiel voor leefstijlcoaching staat beschreven op de website van de Beroepsvereniging voor Leefstijlcoaches Nederland (BLCN, red.). We willen voorkomen dat straks iedereen zich leefstijlcoach gaat noemen en er een wildgroei plaatsvindt. Maar diëtisten hebben al een goede opleiding. Waarschijnlijk is dan alleen nog een aanvullende module nodig, om in aanmerking te komen voor het geven van leefstijlcoaching.’


Joh Hart, Verpleegkundige, 21 July 2017:
Je moet het omdraaien....als mensen gezonder gaan eten, gaat afvallen vanzelf en WILLEN ze meer gaan bewegen!
Ze worden energieker en willen die energie kwijt...door te bewegen!
Elke van der+Pol, dietist, 13 July 2017:
Ik ben heel benieuwd naar de criteria van de leeftstijlcoaches, wordt er dan ook gekeken naar het voorkomen van eetstoornissen? Als dietist gespecialiseerd in eetstoornissen valt het me op dat dit vaak gemist wordt en soms zelfs erger gemaakt wordt door ongepaste adviezen door allerlei coaches en trainers die hier geen verstand van hebben (in tegenstelling tot de meeste dietisten). Ik denk dat ik me aan ga melden als 'leefstijlcoachtrainer', daar zullen wel geen criteria voor zijn??
Annefleur Otto, Dietist, 11 July 2017:
Ik doe niet anders dan leefstijl coachen... Als diëtist kan je niet alleen op voeding behandelen wil je de gewenste resultaten... Ik heb overigens altijd interesse om meer te leren dus een aanvullende module volgen heb ik geen bezwaar tegen maar de veelvuldige en veelsoortige leefstijlaspecten die tijdens onze consulten ter sprake komen mogen niet onderschat worden...
wilma koghee, dietist;voeding&beweegcoach, 04 July 2017:
@ jacqueline Een diëtist is competent en bekwaam in het gehele krachtenveld van voeding en gedrag. Leefstijlkeuzes zijn gedragkeuzes die meer en minder direct met voeding te maken hebben.
muriel langedijk, dietist, 30 June 2017:
Het zou toch te gek voor woorden zijn als WIJ nog bijgeschoold zouden moeten worden voor leefstijlcoaching??
Ellen Govers, voorzitter KDOO, dietist, 29 June 2017:
KDOO is natuurlijk blij dat de overheid eindelijk inziet dat patiënten met obesitas behandeling verdienen en dat die op een paramedische basis moet zijn. Tot voor kort werd gezegd dat mensen dat zelf moeten oplossen - in het commerciële circuit bijvoorbeeld - en dat overgewicht vooral iemands eigen schuld is. Dat laatste is een onhoudbaar standpunt in een obesogene omgeving waar men gemiddeld aan 200 eetprikkels per dag wordt blootgesteld. Daar is nu een verandering in opgetreden en dat is goed nieuws. Dat dan niet meteen aan de diëtist in de eerste lijn wordt gedacht, die obesitas al ruim 40 jaar tot haar takenpakket rekent, maar een opleiding tot leefstijlcoach uit de grond is gestampt, is natuurlijk een beetje pijnlijk. KDOO pleit voor goed opgeleide ervaren diëtisten als leefstijlcoach, die samenwerken met de andere zorgverleners in de eerste lijn. Diëtisten die zich bekwaamd hebben in alle gesprekstechnieken en veranderingstechnieken die bij obesitas nodig zijn. KDOO maakt zich er sterk voor om diëtisten daarbij te ondersteunen. Volgens ons is dit echt diëtisten werk en dat moet het ook blijven. Bovendien heeft de diëtist al een vaste en herkenbare positie in de eerste lijn en kan zij dus heel gemakkelijk in contact komen met deze patiënten, die ook nog wel eens geneigd zijn zorg te mijden. Een laatste voordeel van het inzetten van de diëtist als leefstijlcoach is dat alle mensen die obesitas én comorbiditeit hebben in één groep kunnen worden behandeld. Een leefstijlcoach zonder paramedische achtergrond kan mensen met comorbiditeit niet behandelen. De inzet van de diëtist maakt het gemakkelijker het programma te realiseren, omdat er geen onderscheid gemaakt hoeft te worden tussen patiënten met en zonder comorbiditeit. De diëtist kan dat maatwerk prima leveren. Daardoor zullen de kosten ook beheersbaar blijven.
Jacqueline Groenen, Jobcoach, 29 June 2017:
Leefstijlcoaching is maar voor een klein stukje gericht op voeding. Juist door de leefstijl op meerdere leefgebieden aan te pakken verander je iets.
Angela Severs, redacteur Nieuws voor dietisten, 28 June 2017:
@Els. In de pilot zijn ook groepen met obese kinderen en jongeren meegenomen, dus wie weet!
Angela Severs, redacteur Nieuws voor dietisten, 28 June 2017:
@Harriet. De Nederlandse zorgautoriteit is nu alles aan het uitwerken, samen met de zorgverzekeraars en de beroepsverenigingen (NVD, fysiotherapeuten, BLCN van de leefstijlcoaches). Daarbij worden ook de competenties besproken.
Harriet Verkoelen, dietist en+DVK, 27 June 2017:
Diëtist 'vergeten'? Er is al langer sprake van een leefstijlcoach en toen is al gewezen op het zeer vergelijkbare werk van de diëtist.
Wie zijn 'wij'? Dit bericht lijkt me onvolledig.
Dus als ik het goed begrijp verwijst de huisarts naar de leefstijlcoach en die verwijst naar de diëtist? Of als de leefstijlcoach ook diëtist is moet je aan kwaliteitsnormen voldoen die 'wij' nog moeten vaststellen en dan bepalen 'wij' of de diëtist zich nog moet bijscholen? Wie wordt daar beter van? Het bijscholingsinstituut?
Diëtisten kunnen zelf zorgen dat kennis en kunde up to date is (dan krijg je betere resultaten) en in contact met de huisarts en poh meer doorverwijzingen krijgt. Simpel en goedkoop.

Voeg reactie toe (alleen diëtisten en gezondheidsprofessionals)

*

* - verplicht veld

*
*
*
*
 
 
 
 
 
 

NieuwsvoorDietisen.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten