Nieuws

 

< vorig nieuwsitem
10 September 2014

Ondervoeding kost jaarlijks 400 doden en 1,8 miljard euro

Door: Karine

Ondervoeding

Voor het eerst zijn de maatschappelijke kosten van ziektegerelateerde ondervoeding in kaart gebracht. In het rapport ”Ondervoeding onderschat” van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat de totale kosten aan ondervoeding jaarlijks oplopen tot 1,8 miljard euro. De kosten voor thuiswonende personen zijn hierin nog niet meegerekend. Ziektegerelateerde ondervoeding leidt tot circa 400 doden per jaar.

Opdrachtgever voor het onderzoek is de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD). Deze organisatie wilde weten of het inzetten van medische voeding kosteneffectief is. Dat blijkt zo te zijn, bijvoorbeeld in verpleeghuizen: voor elke besteedde euro aan medische voeding zijn de baten 2 tot 4 euro, als gevolg van minder sterfte en minder heropnames in het ziekenhuis. Het rapport werd op 9 september in Den Haag aangeboden aan Marianne Donker, Directeur Publieke Gezondheid van VWS. Zij erkent dat ondervoeding een complex probleem is, dat multidisciplinair moet worden aangepakt. Ze ziet ook nieuwe uitdagingen opdoemen. Zo komt ondervoeding in de thuissituatie steeds vaker voor en zullen gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor de aanpak van dit probleem.

Donker bracht hulde aan het werk van de Stuurgroep Ondervoeding, die er mede voor gezorgd heeft dat ondervoeding in instellingen inmiddels minder vaak voorkomt. Deze toegezwaaide lof brengt overigens geen boter bij de vis, want de subsidie voor de Stuurgroep is stopgezet. Volgens Donker zijn er inmiddels voldoende plannen, protocollen en onderzoeksresultaten: ‘Nu moet het gebeuren op de werkvloer’. Eeke van der Veen, voorzitter van de Stuurgroep ondervoeding, vindt daarentegen dat ‘ondervoeding nog steeds een duurzame, gezamenlijke aanpak vraagt, zeker gezien de toenemende groep fragiele ouderen.’ Anja Evers, directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, maakt zich ‘grote zorgen’ over de beschikbaarheid van medische voeding in de thuissituatie. De zorgverzekeraar vergoedt niet alle merken en smaken, waardoor de keuzevrijheid en de compliance van de patiënt achteruit gaat. (KH)

Het volledige rapport inclusief samenvatting is te vinden op de website van het SEO.


Carla Mentink, gezondheidsprofessional, 16 September 2014:
Ik sluit me van harte aan bij bovenstaande reacties van de beide collega's !! Er zijn de afgelopen 40 jaar zoveel diëtisten afgestuurd met zoveel kennis, maar met weinig c.q. geen daadkracht t.a.v. multidisciplinaire samenwerking. Men heeft het niet voor elkaar gekregen om het in de 70-tiger jaren ingezette beleid t.a.v. de toen al bekende problematiek van ondervoeding bij ouderen voort te zetten en verder te ontwikkelen i.s.m. anderen Het resultaat is is duidelijk in het apport!! Om heel boos of verdrietig van te worden. Ik ben beiden!!
Leonie van Sambeeck, gezondheidsprofessional, 16 September 2014:
Ondervoeding is al jaren bekend. Zoals Ingrid Heybroek schrijft hebben we daar al die jaren al voor gestreden. Congressen, symposia, studiegroepen, voedingsteams, noem het maar op. Alles voor niets geweest ? Nog steeds krijgt mijn buurvrouw geen Peg-sonde en is een vriend aan starvation overgeleverd. Diëtisten, laat je horen, laat je gelden !!! Artsen, luister en neem actie !!!
Ingrid Heybroek-Jansen, gezondheidsprofessional, 16 September 2014:
Eind jaren 70 was ondervoeding ook al een hot item.
Aandacht gevestigd op ondervoeding o.a.Nutritonal assessment formulieren van Nutricia voor artsen en diëtisten.Wat is er in al die jaren aan gedaan door onze collega,s? Weer een rapport in de la ! moet het wiel nog steeds uitgevonden worden?Wat gaat er gebeuren???Ingrid oud Nutricia diëtist
Ingrid Heybroek-Jansen, Adviseur, 16 September 2014:
Eind jaren 70 was ondervoeding ook al een hot item.
Aandacht gevestigd op ondervoeding o.a.Nutritonal assessment formulieren van Nutricia voor artsen en diëtisten.Wat is er in al die jaren aan gedaan door onze collega,s? Weer een rapport in de la ! moet het wiel nog steeds uitgevonden worden?Wat gaat er gebeuren???Ingrid oud Nutricia diëtist

Voeg reactie toe (alleen diëtisten en gezondheidsprofessionals)

*

* - verplicht veld

*
*
*
*
 
 
 
 
 
 

NieuwsvoorDietisen.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten