Nieuws

 

< vorig nieuwsitem
01 February 2010

‘Het gaat bij gezond eten om meer dan een voedingsadvies alleen’


Laura Bouwman

Dr. Laura Bouwman is diëtist en werkzaam bij de Alliantie Voeding Gelderse Vallei als projectleider Regionale Aanpak overgewicht en obesitas. Ze promoveerde in april 2009 aan de Wageningen Universiteit op haar proefschrift Personalized Nutrition Advice, an everyday-life perspective.

Jij stelt in je proefschrift dat het advies op maat van diëtisten, geen garantie biedt voor het veranderen van eetgewoonten. Hoezo niet?
‘Het gaat bij gezond eten om veel meer dan om eten alleen. Een cliënt denkt niet alleen in eten. Uit onderzoek blijkt dat mensen best wel weten wat gezond en wat ongezond is. Ook de aanbevelingen kennen ze wel. Maar de dagelijkse praktijk sluit vaak niet aan bij die aanbevelingen. Gezond eten is voor veel mensen geen doel op zich. Het is ondergeschikt aan het hogere doel van een gelukkig leven en goed leven. Gezond eten is slechts een van de zaken die bijdragen aan het gevoel dat iemand heeft over de invulling van zijn leven. Het gaat echt niet om eten alleen – al denken wij dat als diëtist graag - ook zaken als sport, sociale contacten, financiële situatie en opvoeding van kinderen spelen een rol. Al die dingen samen geven iemand het gevoel goed of niet goed bezig te zijn. En het feit dat mensen eetgewoonten slecht kunnen veranderen komt doordat de adviezen niet goed aansluiten bij die sociale context.’

Wat betekent dit voor de diëtist?
‘Diëtisten stemmen hun advies perfect af op het individu. Daarin zijn ze heel goed. Maar zoiets werkt waarschijnlijk alleen voor iemand die op zichzelf woont. In de praktijk heeft een cliënt te maken met een sociale omgeving. Veranderen van eetgewoonten is meer dan het veranderen van de manier van inkopen, bereiden en consumeren van eten; het vereist een verandering van de gehele sociale omgeving. Iemand die gezonder wil eten, moet dit dus niet alleen praktisch, maar ook sociaal organiseren. Zo zal iemand die gezonder wil eten, wellicht eerst degene die de boodschappen doet ervan moeten overtuigen dat er wat moet veranderen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het probleem overgewicht bij kinderen, dat kan je niet benaderen zonder ook de opvoeding erbij te betrekken. Voor diëtisten is het goed om te kijken naar wat andere disciplines doen, hoe zij problemen tackelen. En denk daarbij buiten de geëigende paden. Denk breed.’

Hoe past het individuele advies hierin?
‘Individuele adviezen kunnen een onderdeel zijn van wat ik in mijn proefschrift de Aktie-Aanpak noem. Dit is een aanpak om een voedingsadvies beter te laten aansluiten bij het alledaagse leven. Het basisprincipe van deze aanpak is dat consumenten niet alleen goed geïnformeerd en gemotiveerd zijn, maar ook actief betrokken moeten raken bij gezond eten. Hiermee bedoel ik dat zij in staat moeten zijn gezonde eetgewoonten praktisch en sociaal goed te organiseren. Dat laatste ontbreekt vaak in een advies. Diëtisten kunnen hierop inspelen door hun cliënten te stimuleren actief na te denken en te discussiëren over met name de sociale betekenis van gezonder eten.

Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
‘Voor actief nadenken en discussiëren hebben mensen kennis nodig. En die kunnen ze op vele manieren vergaren. Van tv-programma’s, artikelen in tijdschriften en kranten maar ook via gesprekken met een deskundige. Al moet je als deskundige veel meer aan de zijlijn staan. Technieken als motivational interviewing sluiten hier bijvoorbeeld bij aan. De kunst is mensen creativiteit en inventiviteit bij te brengen die nodig is om de lastige punten te onderkennen en oplossingen hiervoor te bedenken en toe te passen. Maar ook aan de kant van de aanbevelingen moet wat veranderen. Die kunnen wellicht beter op een Slow Food manier dan met de strikte regels en adviezen van bijvoorbeeld het Voedingscentrum. Bij Slow Food gaat het om een manier van denken over eten, er actief bij betrokken zijn zonder dat er meteen in termen van gezond en ongezond wordt gedacht. De focus in de voedingswereld ligt op dit moment sterk op het (on)nut van afzonderlijke nutriënten en producten voor de fysieke gezondheid. Dat past veel minder bij het leven van alledag waarbij naast gezondheid ook andere ambities worden nagestreefd. De aanbevelingen moeten dan ook meer flexibiliteit toelaten. Het is de taak van de diëtist samen met cliënten te zoeken naar nieuwe, creatieve wegen om gezond eten de meest praktische maar vooral ook de sociaal gemakkelijkste keuze te maken.’


Geen reacties

Voeg reactie toe (alleen diëtisten en gezondheidsprofessionals)

*

* - verplicht veld

*
*
*
*
 
 
 
 
 
 

NieuwsvoorDietisen.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten