Nieuws

 

< vorig nieuwsitem
16 January 2015

EFSA raadt rauwe melk af

Door: Karine

Rauwe melk

Steeds meer mensen willen rauwe melk drinken, omdat ze denken dat dat gezonder is dan gepasteuriseerde melk. Maar de EFSA waarschuwt dat rauwe melk te veel schadelijke bacteriën kan bevatten, zoals Campylobacter, Salmonella en E-coli. De gezondheidsexperts van de EFSA kunnen niet kwantificeren hoe groot het risico is, omdat daarvoor de gegevens ontbreken. Maar ze zeggen wel dat er in Europa minstens 27 gevallen van voedselinfectie tussen 2007 en 2013 te wijten waren aan het drinken van rauwe melk. Zij raden het drinken van rauwe melk af voor kwetsbare groepen als zuigelingen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. In het advies wordt niet gerept over rauwmelkse kaas.

Bron: EFSA


Rob van Berkel, Diëtist /auteur, 22 January 2015:
Inderdaad wordt er een associatie gevonden tussen de consumptie van rauwe melk en minder astma en allergieën. Onduidelijk is echter of hier ook sprake is van een oorzakelijk verband [1]. Andere factoren op de boerderij zouden hierbij een rol kunnen spelen, waaronder de hygiëne-hypothese.

Irene Bruins, is het zo dat er geen hygiëneprotocollen zijn voor boeren, of dat het ontbreekt aan toezicht? Het RIVM schreef namelijk in 2005 [1]:

“Het verkopen van rauwe melk is wettelijk toegestaan. Voor rauwe koemelk is in het Warenwetbesluit Zuivel een aantal specifieke eisen opgenomen. Rauwe koemelk mag alleen verkocht worden op het bedrijf waar de melk gewonnen is en mag niet voorverpakt worden. Daarnaast zijn er eisen aan het kiemgetal, de aantallen Staphylococcus aureus en de afwezigheid van Salmonella. Ook aan de opslagtemperatuur worden eisen gesteld. Op of in de directe omgeving van de recipiënt waaruit de melk verkocht wordt moet duidelijk leesbaar de vermelding "RAUWE MELK VOOR GEBRUIK KOKEN" staan. Met ingang van 1 januari 2006 worden deze eisen integraal overgenomen in het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen.

Alle soorten melk zijn een levensmiddel zodat bij de verkoop daarvan o.a. aan de Warenwet regeling Hygiëne van levensmiddelen moet worden voldaan. Dit houdt ondermeer in dat er volgens een eigen voedselveiligheidsplan danwel een goedgekeurde, toepasselijke hygiënecode gewerkt moet worden. De melk moet op een hygiënische manier verkocht worden, de bewaartemperatuur moet geborgd worden en de bouwkundige staat van het verkooppunt moet in orde zijn. Met ingang van 1 januari 2006 worden deze eisen gesteld in Verordening (EG) Nr. 852/2004”


Referenties:
1. Macdonald LE, Brett J, Kelton D, Majowicz SE, Snedeker K, Sargeant JM. A systematic review and meta-analysis of the effects of pasteurization on milk vitamins, and evidence for raw milk consumption and other health-related outcomes. J Food Prot. 2011 Nov;74(11):1814-32.
2. Voedsel en Waren Autoriteit regio Oost. Huisverkoop van rauwe melk. Project nr: OT05H010-16 Rauwe melk. December 2005.
Margje Vlasveld, dietsit, 22 January 2015:
Rauwe melk wordt ook steeds meer gewaardeerd om de smaak ervan. Dat vinden steeds meer consumenten ook belangrijk en gelijk hebben ze. Wat mij betreft komen er meer tappunten, het is nu moeilijk verkrijgbaar voor stedelingen.
irene Bruins, diëtist, 21 January 2015:
Op ons melkveebedrijf verkopen wij graag rauwe melk rechtstreeks aan de consument wanneer hier vraag naar is. Als diëtist, opgegroeit met rauwe melk, sta ik hier ook volledig achter.
Wij staan open voor onderzoek naar de effecten van onze rauwe melk op de gezondheid! Graag sluit ik mij aan bij de reactie van Irene van de Voort (voorzitter van de bbz)

Het drinken van rauwe melk groeit in populariteit. Dit komt doordat nu ook wetenschappelijk onderzoek aantoont dat rauwe melk in specifieke gevallen (bij astma en allergie) een positief effect kan hebben op het immuunsysteem.
Niet alleen rauwe melk is rauw, ook sommige boerderij-zuivelproducten zijn gemaakt van rauwe melk. Dit is toegestaan, wettelijk verankerd en uitgewerkt in een goed hygiëneprotocol. Op dat protocol wordt gecontroleerd door de overheid.
Deze zuivelproducten zijn alle gefermenteerd, dus aangezuurd, dus mogen verkocht worden in winkels. Ze staan onder strenge controle van de voedselautoriteiten, en er zijn in Europa zeer weinig calamiteiten door deze producten te melden.
Rauwe melk echter is ’zoet’, het mag niet in winkels worden verkocht, maar alleen op de boerderij, rechtstreeks uit de melktank, als de consument zelf een fles of emmer meeneemt. De Efsa gaat ervan uit dat deze consumenten de melk zelf thuis koken om risico op besmetting tegen te gaan, maar dat doen zij niet, omdat zij menen dat rauwe melk gezond is.
Er is geen enkel hygiëneprotocol voor de boer om deze melk te verkopen. De boer kan met de mest aan zijn handen de tank openzetten om melk te tappen voor zijn klant. Er zijn geen regels, er is geen toezicht. Dit zou moeten verbeteren.

Salmonella
De risico’s die de Efsa noemt zijn echter zeer exotisch en de kans erop is nagenoeg nul. Het enige risico waar je het over zou kunnen hebben is salmonella. Dat risico is zeer goed te voorkomen door goede hygiëne. Melkveebedrijven met vleeskalveren en bedrijven op zure grond (veen) hebben een iets hoger risico, maar dat is goed te ondervangen, opnieuw met goede hygiëne. Listeria komt al jaren niet voor in rauwe melk. Bovendien is listeria een nabesmetting, met andere woorden: het risico bestaat ook door het drinken van gepasteuriseerde melk.
Het risico op ziek worden van voedsel is nooit tot nul te reduceren. Voedselveiligheid is een dilemma. Er is altijd een minimaal en redelijk risico. Bacteriën zijn overal, voedsel is daarop geen uitzondering.

Bewerkingen
De Efsa beoordeelt voedsel puur op scheikundige eigenschappen. Dus alleen de samenstelling is belangrijk. Bewerkingen of microbiële eigenschappen van voedsel worden niet erkend als relevant, omdat er geen honderd procent wetenschappelijk bewijs is dat ze relevant zijn. Maar er zijn wel degelijk wetenschappelijke aanwijzingen.
Onder consumenten is het nu een trend om voedsel ook te beoordelen op bewerkingen (is het vers, wat zijn de biochemische eigenschappen) en biologische eigenschappen (dus bacterieel, fermenteren). Als er geen enkele regelgeving is vanuit de overheid, of geen enkele verplichtingen zijn voor etikettering op dit vlak, dan is er ook geen controle mogelijk.

Het wetenschappelijke paradigma van de Efsa is reactionair te noemen als je de nieuwe ontwikkelingen bekijkt. Helaas mist de overheid dan ook de kansen om haar burgers te informeren en producenten te controleren door een goed hygiëneprotocol.

Voeg reactie toe (alleen diëtisten en gezondheidsprofessionals)

*

* - verplicht veld

*
*
*
*
 
 
 
 
 
 

NieuwsvoorDietisen.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten