Nieuws

 

< vorig nieuwsitem
12 February 2018

‘Druk je meerwaarde als diëtist uit in geld en resultaten’

Door: Marjolein

Dr. Karen Freijer: ‘Druk je meerwaarde als diëtist uit in geld en resultaten’

Goede voeding leidt niet alleen tot een betere gezondheid, maar bespaart ook kosten. Dit aantonen en berekenen hoeveel geld voedingsinterventies opleveren is een vak apart. Dr. Karen Freijer van Maastricht Universiteit is diëtist en - hoewel geen officiële titel - "voedingseconoom". Zij maakt dit soort berekeningen en komt met harde cijfers waaruit blijkt dat extra kosten voor de inzet van de diëtist zichzelf ruimschoots terugverdienen.

Je bent voedingseconoom. Wat is dat precies?
‘Voedingseconomie is een relatief jong vakgebied dat ik samen met een collega-diëtist en een aantal gezondheidseconomen heb opgezet. Het is gebaseerd op gezondheidseconomie, dat al sinds de jaren ’60 bestaat. Gezondheidseconomen voeren onder andere economische evaluaties uit waarin de kosten en de uitkomsten van behandelingen in kaart worden gebracht. Op basis daarvan wordt duidelijk welke interventie de meeste gezondheidswinst oplevert tegen geaccepteerde kosten. Dit wordt al jaren gedaan voor medicijnen en in opkomende mate voor “medical devices”. Voedingsonderzoek is net even anders en vraagt om specifieke kennis om de analyses optimaal uit te voeren. Ik ben sinds 2007 met dit onderwerp bezig en in 2014 ben ik hierop gepromoveerd. In dat jaar heb ik ook een Special Interest Group Nutrition Economics opgezet samen met internationale wetenschappers. Sindsdien komt er eindelijk wat meer aandacht voor het kosten- en batenplaatje van voeding binnen de gezondheidszorg.’

Was die aandacht er niet?
‘Voeding is vaak een sluitpost van de zorgbegroting terwijl het een beginpunt zou moeten zijn. Goede voeding is de basis van goede gezondheid, zowel in de medische setting als in het normale leven bij preventie van ziekten. Een optimale voeding draagt eraan bij dat mensen gezond kunnen blijven zodat er bijvoorbeeld minder vaak een arts of opname in het ziekenhuis nodig is. Maar ook als mensen medische zorg nodig hebben, helpt een optimale voedingstoestand bij een sneller herstel en minder terugval. Hierdoor zijn er minder ziekenhuisopnames en heropnames nodig en duren de opnames ook korter. Zo bespaar je dus enorm veel geld en tegelijkertijd ervaart de patiënt zelf alleen maar voordelen. Dat plaatje kan inzichtelijk gemaakt worden door een goede samenwerking tussen gezondheidseconomen en voedingskundigen of diëtisten. Dergelijke berekeningen hebben al laten zien dat bijvoorbeeld voor elke euro die wordt besteed aan dieetadvisering van patiënten met overgewicht en daaraan gerelateerde ziekten, netto € 14,- tot € 63,- terugkomt: € 56,- in gezondheidswinst, € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten en € 4,- als productiviteitswinst. Kosteneffectiviteit is een van de pakketcriteria waarop vergoeding vanuit de basisverzekering gebaseerd wordt. Daarom is het zo belangrijk om dat aan te tonen!’

Waar kan de diëtist de meeste winst behalen?
‘Een van de aspecten waar veel winst in te behalen is, is ondervoeding. We hebben de extra kosten van ondervoeding berekend en die komen uit op bijna 2 miljard euro per jaar. Inzet van een diëtist kan dat bedrag enorm naar beneden brengen. Zo heeft een gezondheidseconomische analyse laten zien dat iedere euro die besteed wordt aan een optimale behandeling van een ondervoed persoon, inclusief de inzet van medische voeding naast verrijkte voeding, € 2 tot € 4 oplevert. Kijk bijvoorbeeld naar een COPD-patiënt. COPD-patiënten zijn regelmatig ondervoed. Het opvolgen van de Richtlijn Ondervoeding en wetenschappelijk bewezen voedingsinterventies bij deze patiënten blijkt geld op te leveren omdat de patiënten minder vaak en minder lang naar het ziekenhuis hoeven om behandeld te worden. Maar heel vaak worden die richtlijnen niet gevolgd, omdat er geen of niet tijdig een diëtist wordt ingeschakeld die op de hoogte is van de huidige stand van de wetenschap. Hetzelfde zie je voor voeding rondom een buikoperatie. Als mensen voor en na de operatie optimale voeding krijgen zoals beschreven in de “Richtlijn Perioperatief voedingsbeleid” kan dat 40,4 miljoen euro per jaar besparen. Maar dat voedingsbeleid wordt lang niet altijd gevolgd, terwijl de kennis erover gewoon in huis zou moeten zijn, bij de diëtist.’

Dus de diëtist wordt te weinig ingeschakeld?
‘De arts schakelt vaak pas een diëtist in als het eigenlijk al te laat is. Dan is het heel moeilijk om alleen met voeding nog het verschil te maken, waardoor goede resultaten uitblijven en de meerwaarde van de diëtist dus niet meer duidelijk is. Diëtisten mogen zichzelf veel meer op de voorgrond plaatsen en niet wachten op de arts. Als diëtist moet je de arts goed laten weten welke meerwaarde jij hebt als jij tijdig wordt betrokken bij de totale behandeling van een patiënt. Niet achteraf maar vanaf het begin van de behandeling.’

Hoe moet je dat als diëtist doen?
‘Daar ligt nog een belangrijk punt in met name de communicatie. Mijn belangrijkste tip is om niet te praten over voedingsstoffen en adviezen, maar om aan de andere kant te beginnen. Praat in resultaten. Vertel dat jij als diëtist kunt zorgen dat het risico dat een oudere patiënt valt afneemt, dat er minder vaak decubitus ontstaat of dat wonden sneller herstellen, waardoor verpleegkundigen hun tijd ergens anders aan kunnen besteden. Vertel dat mensen beter uit de operatie komen, dat er minder complicaties zijn en dat ze dus sneller naar huis kunnen. Dit zijn evidence based klinische en functionele voordelen, met ook nog eens economische pluspunten. Door een voedingseconomisch plaatje voor te houden, wek je de interesse, want iedereen moet kosten besparen. Je vertelt hetzelfde verhaal, je laat het alleen van de andere kant zien. En omdat alles om geld draait, gaan er dan deuren open. Ook bij de Raden van Bestuur.’

Is dat volgens jou voldoende om door te dringen?
‘Dat is waar het begint. Maar het is ook heel belangrijk om inzichtelijk te maken wat je doet en bereikt. Gebruik de meetinstrumenten die er zijn, volg je patiënt en verzamel data. Daarmee laat je je eindproduct zien en dan kan het plaatje doorgerekend worden. En begin nu. Er is momenteel zo veel aandacht voor voeding, als de diëtist nu niet opstaat is de kans voorbij. Huisarts Tamara de Weijer van Arts & Voeding is regelmatig te zien bij RTL en zorgt zo voor meer aandacht voor voeding in de huisartsenpraktijk. Als diëtisten moeten we van deze aandacht profiteren en actief op zoek gaan naar samenwerking met huisartsen in plaats van af te wachten. Wij moeten aan huisartsen, eventueel via de praktijkondersteuners, laten zien wat we te bieden hebben. Sla de handen ineen met andere disciplines en laat zien dat je als diëtist de specialist bent op het gebied van voeding. Dat imago moet weer opgepoetst worden. Het is nu tijd om op de voorgrond te treden en te laten zien wat je meerwaarde is. De cijfers liggen er.’


Maia Alcazar, Verpleeghuis diëtist, 15 February 2018:
In een van de revalidatie afdelingen waar ik werk, kreeg ik te weinig verwijzingen en wilde de arts niet dat de diëtist naar de MDO ging. Het koste te veel tijd van de DBC (treurig genoeg). Ik ging mee akkoord met de voorwaarde dat ik dan alle nieuwe mensen zelfs zou gaan screenen. De arts ging mee akkoord.
Vanaf dat moment ging de kwaliteit van de revalidatie omhoog omdat alle opgenomen cliënten starten de revalidatie met voorlichting over voeding en dieetbehandeling, waardoor cliënten sneller genezen. Het aantal vervolgafspraken per client is verminderd, omdat de behandeling is veel effectiever.
Ellen Coppens-winters, Diëtist, 15 February 2018:
In mijn regio strijd ik samen met een collega voor een plaats voor de diëtist binnen een project voor artrose. Binnen de richtlijnen staat dat afvallen nodig is bij overgewicht echter het project dat mogelijk nu gaat starten op basis van een project uit Denemarken bevat geen behandeling voor het overgewicht, alleen trainingen en voorlichting door fysiotherapeuten. Nu is het aan ons om de meerwaarde van de piëtistische behandeling als toevoeging aan dit project te gaan aantonen. Ik zou er dus graag achterkomen of er betreft dieetbehandeling bij overgewicht bij artrose ook cijfers bekend zijn. Wie kan ons helpen??
Karine Hoenderdos, redacteur nieuws+voor+dietisten, 14 February 2018:
Hoi Sandra, geef de strijd niet op, volgens mij zijn jullie heel goed bezig. Dat de artsen formatie-uitbreiding dietetiek willen is echt fantastisch. En Tamara schakelt zeker diëtisten in in haar huisartspraktijk hoor! Ze weet maar al te goed dat huisartsen geen tijd hebben voor een goed dieetconsult, dat ze hooguit een aanzet kunnen geven. Ik zie haar, en de vereniging Arts en voeding, als een kans voor de dietist.
Sandra Visser, hoofd diëtetiek, 13 February 2018:
Ik herken het beeld van de dokter die de dietist te laat in consult vraagt niet. Hier in ons ziekenhuis zien we de (klinische) vraag elk jaar verder stijgen. De dokters zijn volgens mij echt wel overtuigd, alleen zijn zij niet de beleidsmakers (of zelfs niet eens in dienst van het ziekenhuis zoals bij ons). Via de dokters hebben wij wel formatie uitbreiding gekregen, de zorggroep betaalt dan de salariskosten van de inzet dietist die ze willen. Het gaat volgens mij meer om de raden van bestuur van ziekenhuizen te bereiken. Ik heb de berekeningen van Karin daar al vaker voor gebruikt, ze zijn prachtig en geven veel inzicht in de waarde van de dietetiek. Helaas is het mij nog niet gelukt de RvB te overtuigen. Als de (financiële) opbrengsten macro zijn (winst voor de gezondheisdzorg b.v.) maar de kosten op micro-niveau (voor het ziekenhuis) zijn ze hier nog niet te porren voor meer inzet dietetiek. Maar ik blijf - met mijn team- strijden, tot ik er bij neerval.
P.S. Tamara de Weyer is een huisarts die vooral zelf dieetadviezen geeft, dus of dat nu zo'n boegbeeld voor de dietetiek is weet ik niet. En helaas moet je een zak geld meenemen om bij RTL te mogen verschijnen.

Voeg reactie toe (alleen diëtisten en gezondheidsprofessionals)

*

* - verplicht veld

*
*
*
*
 
 
 
 
 
 

NieuwsvoorDietisen.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten