Nieuwe zorgstandaard eetstoornissen verschenen

Er is een nieuwe zorgstandaard eetstoornissen verschenen, ontwikkeld door het Trimbos-instituut en de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE). Deze vervangt de multidisciplinaire richtlijn eetstoornissen uit 2006. Ook de rol van de diëtist in signalering en behandeling komt aan bod.

Hervoeden
De richtlijn bevat onder andere adviezen voor het hervoeden van patiënten met ondergewicht. Uit onderzoek blijkt dat het hervoeden van anorexiapatiënten sneller kan dan voorheen, met 1 á 1,5 kilo per week. Het voordeel is dat de patiënt dan ook sneller kan worden ontslagen uit het ziekenhuis en kan starten met een behandeling in de GGZ.

Behandelaars en behandelingen
De standaard is bedoeld voor alle zorgprofessionals die te maken krijgen met patiënten met anorexia of boulimia nervosa, Binge Eating Disorder (BED) en avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID).
In de zorgstandaard komen ook nieuwe geprotocolleerde behandelingen aan bod, zoals family based treatment bij kinderen, Maudsley Anorexia Treatment for Adults (MANTRA) en de Specialist Supportive Clinical Management (SSCM).

Bron: Nursing

Door | 2018-03-05T17:34:03+00:00 5 januari 2018|nieuws|

Reageer:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.