Een dagelijkse dosis DHA verbetert de leesprestaties van kinderen die onderpresteren op de basisschool. Dat blijkt uit onderzoek aan de universiteit van Oxford, onlangs gepubliceerd in PLOSone.

Aan de studie deden 362 gezonde kinderen van 7-9 jaar mee, die slecht scoorden op de standaard leestesten op school. Zij kregen 16 weken lang iedere dag ofwel het supplement 600 mg DHA of een placebo. De kinderen die dagelijks het supplement kregen bleken aan het eind beter te lezen. Het effect was het grootst bij de allerzwakste kinderen: de verbetering van het leesvermogen was bijna 50% groter dan verwacht. Paul Montgomery, professor Psychosocial Intervention aan het Centre for Evidence-Based Intervention van de universiteit van Oxford: ‘Eerdere studies toonden al aan dat kinderen met ADHD, dyslexie en motorische ontwikkelingsproblemen baat kunnen hebben bij omega-3 vetzuren, maar dit is de eerste studie die zulke positieve resultaten laat zien bij de algemene schoolpopulatie.’

Bron: Universiteit Oxford