Nieuws

 

< vorig nieuwsitem
10 december 2010

Voedingsvoorlichting onder druk?

Door: Angela

Logo NVVL

In de nieuwe Europese wetgeving zijn voedings- en gezondheidsclaims in de toekomst alleen toegestaan als ze zijn goedgekeurd door de EFSA. Wat betekent dit voor de voedingsvoorlichting? Deze vraag stond centraal tijdens de Rond de Tafel-sessie, die de NVVL op 25 november organiseerde in Den Haag.

Dat het Voedingscentrum onafhankelijke voorlichting geeft, is voor iedereen duidelijk. Maar is de gezondheidsinformatie van door de industrie betaalde voorlichtingsbureaus nu commercieel of niet? En neutrale informatie over voeding en gezondheid op de website van een voedingsmiddelenbedrijf? In de wet staat dat voorlichting niet onder de Claimverordening valt. Maar daarmee is het laatste woord nog niet gezegd, want er is ook voorlichting met een commercieel doel, en dat mag niet altijd. In de wet blijken veel grijze gebieden te bestaan: ‘variërend van lichtgrijs tot donkergrijs’, aldus een deelnemer.

De deelnemers juichen over het algemeen de Claimwetgeving toe om uitwassen te voorkomen, maar zien ook situaties waarbij het consumentenbelang onder druk staat.

Zo is iedereen het eens over het nut van zoutverlaging. Maar om duidelijk uit te leggen waarom dat nodig is, blijkt voor een voedingsmiddelenbedrijf niet gemakkelijk. Zo mag een bedrijf op merkenwebsites niet uitleggen dat er een link tussen bloeddruk en hart- en vaatziekten bestaat, aangezien de bewoording “hart- en vaatziekten” op zo'n site niet is toegestaan. Bedrijven zijn dan genoodzaakt vage bewoordingen te kiezen, wat afdoet aan de kracht van de boodschap.

Dergelijke beperkingen zijn volgens veel deelnemers jammer, aangezien voorlichting door het bedrijfsleven een krachtige ondersteuning kan zijn van onafhankelijke voorlichting. Anderen onderstreepten juist het belang van onafhankelijke voorlichting en vroegen zich af of dit niet altijd op gespannen voet zal staan met commerciële voorlichting.


Mieke Schoenmakers, , 12 december 2010:
Onafhankelijke voorlichting blijft altijd belangrijk en moet geloofwaardig zijn. De kennis over voeding is nu al minimaal. Door onafhankelijke voedingsvoorlichting te geven kan de kennis over voeding verbeteren en zijn mensen in staat om zelf de voeding die de industrie op de markt brengt, te beoordelen of die voor hen goed is. Het gaat binnen de gezondheidszorg de laatste jaren steeds meer over zelfmanagement. Onafhankelijke voedingsvoorlichting is hiervoor noodzakelijk. Succes.

Voeg reactie toe (alleen diëtisten en gezondheidsprofessionals)

*

* - verplicht veld

*
*
*
*
 
 
 
 
 
 

NieuwsvoorDietisen.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten