Nieuws

 

< vorig nieuwsitem
19 december 2014

Nieuwe definitie gezondheid ontwikkeld

Door: Reina

Nieuwe definitie gezondheid ontwikkeld

De WHO definitie van Gezondheid voldoet niet. Beter is de volgende definitie: ‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Deze definitie van gezondheid, dat veerkracht en zelfredzaamheid van mensen als uitgangspunt neemt, werd opgesteld door arts-onderzoeker Machteld Huber. Ze ontwikkelde dit dit concept samen met de Gezondheidsraad en ZonMw.

‘De WHO-definitie van gezondheid leidt tot medicalisering’, vertelde Huber in 2012 in Nieuws voor diëtisten. De definitie is verouderd. Volgens die opvatting zou praktisch iedereen een patiënt zijn die doorlopend behandeling nodig heeft, stelt Machteld Huber ook in haar proefschrift dat zij op 17 december verdedigde aan de Universiteit Maastricht. Het nieuwe concept benadrukt de potentie om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Daarbij zijn persoonlijke groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen in het leven net zo belangrijk.

In de afgelopen 2 jaar toetste Huber het concept bij patiënten, behandelaren en beleidsmakers en introduceerde daarbij het begrip “positieve gezondheid”. Positieve gezondheid omvat 6 dimensies waaraan je gezondheid kunt aflezen: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Deze werden vervolgens kwantitatief getest onder 2000 stakeholders. Er bleken grote verschillen te bestaan in interpretatie wat betreft inhoud van gezondheid: beleidsmakers, onderzoekers en artsen hadden een “smalle”, biomedische interpretatie (waarbij vooral belang werd toegekend aan zaken als lichamelijke functies), terwijl patiënten het begrip juist heel breed opvatten en alle 6 dimensies bijna even belangrijk vonden. Voor deze groep zijn sociale participatie en zingeving minstens zo belangrijk als aandacht voor hun fysieke klachten. Inmiddels is een aantal organisaties voor zorg en publieke gezondheid gestart met het implementeren van het begrip “positieve gezondheid”.

Bron: Maastricht Universiteit


Geen reacties

Voeg reactie toe (alleen diëtisten en gezondheidsprofessionals)

*

* - verplicht veld

*
*
*
*
 
 
 
 
 
 

NieuwsvoorDietisen.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten